Visiedocument

donderdag 22 maart 2018

Visiedocument

Op het concept visiedocument hebben wij van een aantal leden aanvullingen ontvangen. Deze aanvullingen hebben wij verwerkt in het definitieve visiedocument. Het visiedocument wordt nu gedeeld met de zeven basisspecialismen en de Federatie Medisch Specialismen (FMS) met de vraag of zij binnen zes weken willen reageren op dit document. Ook wordt door de FMS een afspraak gepland met de voorzitters van de basisspecialismen en de NVIC om het vervolg te bespreken.

Tijdens de ALV van 25 juni a.s. vragen wij de leden of zij kunnen instemmen met de aanvraag voor een zelfstandig specialisme Intensive-care-geneeskunde bij het College Geneeskundige Specialismen. 

Bij positief antwoord, is het bestuur voornemens deze aanvraag voor 1 augustus a.s. in te dienen.