Svp commentaar: Testbeleid zorgmedewerkers ziekenhuis

vrijdag 10 juli 2020

Svp commentaar: Testbeleid zorgmedewerkers ziekenhuis

Het RIVM heeft als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19  het testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geformuleerd. Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie heeft een concept tekst geschreven voor het testbeleid van zorgmedewerken binnen het ziekenhuis (zie bijlage). Deze tekst zal toegevoegd gaan worden aan de LCI richtlijn COVID-19 welke op de website van het RIVM (LCI) te vinden is - https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19.

Uw commentaar op bijgaande concepttekst ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 14 juli via kwaliteit@nvic.nl