Stukken ALV 31 augustus staan online

zondag 23 augustus 2020

Stukken ALV 31 augustus staan online

Tijdens de ALV van 31 augustus staat het aanpassen van de statuten geagendeerd. Via deze link kunt u de statutenwijziging inzien en via deze link kunt u zien welke wijzigingen ten opzichte van de huidige versie zijn aangebracht. Wij hopen dat u er op 31 augustus bij bent om hierover mee te stemmen.