Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC