Commentaarfase: RL Delier bij Volwassenen

In oktober 2018 is de modulaire herziening van de richtlijn delier bij volwassenen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie gestart. Met veel genoegen legt de werkgroep u nu het concept voor.

Uw commentaar ontvangen wij graag uiterlijk 6 april middels het bijgevoegde commentaarformulier, via kwaliteit@nvic.nl