Commentaarfase: RL Aneurysma van de Abdominale Aorta

De anno 2019 geldende richtlijn ‘Aneurysma van de abdominale aorta (AAA)’ dateert uit 2009. Sinds die tijd heeft de ontwikkeling van, met name de endovasculaire behandeling van het AAA, een vlucht genomen. Daarnaast is er sprake van veel praktijkvariatie.

Deze herziene richtlijn betreft een adaptatie van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgeons (ESVS) uit 2019. Er is gekozen voor adaptatie van deze richtlijn vanwege het feit dat elk lid van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV, subvereniging van de NVvH) tevens lid is van de ESVS. De werkgroep adapteerde deze ESVS-richtlijn conform het Adviesrapport Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk (2016).

In tegenstelling tot de richtlijn uit 2009 zal deze richtlijn niet als boekwerk verschijnen maar in de vorm van een webpagina op de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl).
Voor enkele modules is er een aanvullende literatuurstudie gedaan. De adviseur schreef de literatuursamenvatting in het Engels om (in de toekomst) de bevindingen internationaal te kunnen delen.

Uw eventuele commentaar op de conceptrichtlijn ontvangen wij graag middels het bijgevoegde commentaarformulier uiterlijk 2 april 2020 via kwaliteit@nvic.nl.