Commentaarfase: Leidraad palliatieve zorg en staken van levensverlengende behandelingen