Geaccordeerde NVIC richtlijnen

NVIC richtlijnen geven de medisch-professionele standaard op het gebied van intensive care geneeskunde weer en kunnen worden verwerkt tot lokale protocollen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften. Zorgverleners kunnen op basis van hun professionele autonomie zo nodig afwijken van een richtlijn, mits beargumenteerd en gedocumenteerd. Indien er geen landelijke richtlijn beschikbaar is kunnen lokale richtlijnen en protocollen gevolgd worden. Zolang een richtlijn gepubliceerd staat op deze website is hij geldend. Richtlijnen die verouderd zijn en aan revisie toe zijn, zijn aangemerkt als “in revisie”.

*= multidisciplinaire richtlijn
**= internationale richtlijn

Neurologie

Hematologie

Circulatie

Ademweg & Ventilatie

Overig

Ethiek / end of life

Organisatie

Infectieziekten

Nefrologie