Geaccordeerde NVIC richtlijnen

NVIC richtlijnen geven de medisch-professionele standaard op het gebied van intensive care geneeskunde weer en kunnen worden verwerkt tot lokale protocollen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften. Zorgverleners kunnen op basis van hun professionele autonomie zo nodig afwijken van een richtlijn, mits beargumenteerd en gedocumenteerd. Indien er geen landelijke richtlijn beschikbaar is kunnen lokale richtlijnen en protocollen gevolgd worden.

Ademweg & Ventilatie

Neurologie

Hematologie

Overig

Circulatie

Nefrologie

Infectieziekten

Ethiek / end of life

Organisatie