Richtlijnen

Een van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is het formuleren van richtlijnen die tot doel hebben het medisch handelen te ondersteunen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en uniformiteit te bevorderen. Richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk ondersteunde aanbevelingen op medisch-inhoudelijk of medisch-organisatorisch gebied. In de richtlijnen van de NVIC worden de literatuur en de aanbevelingen gewaardeerd volgens een evidence based systeem is een sedert eind 2006 hernieuwd document 'NVIC richtlijnen 2.0', dat is geschreven met medewerking van het Kennisinstituut.

Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt geegeven aan de standpunten en richtlijnen van de NVIC. HEt opstellen van protocollen is de verantwoordelijkheid van de individuele intensive care afdelingen. Uit jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse Hoge Raad een medisch protocol ziet als onderdeel van de de behandelingsovereenkomst met de patiënt.

Bij vragen of opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de NVIC Commissie Richtlijnontwikkeling, via het NVIC secretariaat.

Geaccordeerde richtlijnen zijn openbaar.

Conceptrichtlijnen die voorliggen voor commentaar zijn alleen toegankelijk voor leden. Hiervoor moet u inloggen met uw NVIC gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u al ingelogd, dan kunt u direct de conceptrichtlijnen bekijken, via de nieuwberichten, nieuwsbrieven of via de link 'Richtlijnen' op de homepage. 

Richtlijnen met betrekking tot COVID-19 zijn terug te vinden op de COVID-19 pagina