Richtlijnen

Eén van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is het formuleren van richtlijnen die tot doel hebben het medisch handelen te ondersteunen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en uniformiteit te bevorderen. Richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk ondersteunde aanbevelingen op medisch-inhoudelijk of medisch-organisatorisch gebied. 
In de richtlijnen van de NVIC worden de literatuur en de aanbevelingen gewaardeerd volgens een evidence based systeem in een sedert eind 2016 hernieuwd document “NVIC richtlijnen 2.0”, dat geschreven is met medewerking van het Kennisinstituut. 

Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan de standpunten en richtlijnen van de NVIC. Het opstellen van protocollen is de verantwoordelijkheid van de individuele intensive care afdelingen. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse Hoge Raad een medisch protocol ziet als onderdeel van de behandelingsovereenkomst met de patiënt.


De conceptrichtlijnen zijn alleen toegankelijk voor leden.
Hiervoor moet u inloggen met uw NVIC gebruikersnaam en wachtwoord.
Bent u al ingelogd, dan kunt u direct de conceptrichtlijnen bekijken.