Richtlijn bloedtransfusiebeleid - commentaarfase 2 modulair onderhoud

zondag 21 juli 2019

Richtlijn bloedtransfusiebeleid - commentaarfase 2 modulair onderhoud

Het tweede deel van de modulair herziene richtlijn bloedtransfusiebeleid ligt ter becommentariëring voor. Uw eventuele commentaar ontvangen wij graag voor 5 september via secretariaat@nvic.nl.