Richtlijn Bacteriële Meningitis - schriftelijke knelpuntenanalyse

dinsdag 30 juli 2019

Richtlijn Bacteriële Meningitis - schriftelijke knelpuntenanalyse

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is voornemens de richtlijn Bacteriële Meningitis te herzien en start met een schriftelijke knelpuntenanalyse. Op basis van de knelpunten wordt een aantal modules herzien. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor input te leveren; wij zullen de knelpunten verzamelen en de werkgroep informeren.

Wij ontvangen graag uw antwoord op de volgende vragen:
1. Zijn er knelpunten rondom bacteriële meningitis die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
3. Welke modules hebben voor u de hoogste prioriteit?

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 22 augustus via secretariaat@nvic.nl.