Persbericht NVIC inzake nieuwe donorwet

dinsdag 13 februari 2018

Persbericht NVIC inzake nieuwe donorwet

PERSBERICHT

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care n.a.v. stemming Eerste Kamer over actief donorregistratie systeem

Utrecht, 13 februari 2018

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag het wetvoorstel voor invoering van een actief donorregistratiesysteem heeft aangenomen. Het doel van deze wet is om, door een sluitend registratiesysteem, mensen bewuster te maken van het belang van het registreren van de eigen keuze. Daarnaast zal de wet mensen aanzetten tot gesprekken over deze keuzes binnen hun eigen kring. Dit alles zal ertoe leiden dat naasten/nabestaanden de gesprekken rondom donatie op de intensive care als minder belastend zullen ervaren. Samen met de andere belanghebbende organisaties zullen we de komende tijd gebruiken om de wijzigingen voor de praktijk uit te werken in landelijke protocollen, zodat bij inwerkingtreding van de wet de aanpassingen voor alle behandelende teams duidelijk zijn. Wij danken iedereen die de afgelopen jaren aan dit dossier heeft gewerkt.


Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is de beroepsvereniging voor intensivisten (specialisten werkzaam op de intensive-care-afdeling). De vereniging is opgericht in 1977 en telt momenteel ca. 1.000 leden. De NVIC vertegenwoordigt de intensive-care-geneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords, waarbij als kerntaken worden gezien het bevorderen van de intensive-care-geneeskunde, het behartigen van de belangen van de intensive-care-patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren en het kennisgebied van de intensive-care-geneeskunde te vergroten. Een deelgebied van de intensive-care-geneeskunde is de zorg rondom orgaandonatie. Daarnaast is er aandacht voor de rechtspositie en beroepsbelangen van artsen die werkzaam zijn op intensive-areafdelingen. De vereniging is op velerlei gebied het aanspreekpunt voor overheden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.