Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is een vereniging voor artsen met belangstelling voor intensive care geneeskunde. De vereniging is opgericht in 1977 en telt momenteel ruim 900 leden.

De vereniging kent gewone leden (GIC erkende intensivisten) en IC-fellow leden (zij die in opleiding zijn tot intensivist). Daarnaast kent zij buitengewone leden (artsen en andere professionals met belangstelling voor Intensive Care Geneeskunde).

Op dit moment is ruim 90% van onze leden medisch specialist. Binnen de vereniging zijn vele specialismen vertegenwoordigd. Onder de NVIC leden vinden we internisten, anesthesiologen, chirurgen, neurochirurgen, cardio-pulmonaal chirurgen, neurologen, longartsen, cardiologen, kinderartsen, medisch microbiologen en ziekenhuisapothekers, en artsen die in opleiding zijn voor een van deze specialismen. Bijna 600 leden zijn tevens geregistreerd als intensivist of fellow Intensive Care. 

De NVIC vertegenwoordigt de Intensive Care geneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords, waarbij als kerntaken worden gezien het bevorderen van de Intensive Care geneeskunde, het behartigen van de belangen van de Intensive Care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren en het kennisgebied van de Intensive Care geneeskunde te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor de rechtspositie en beroepsbelangen van artsen die werkzaam zijn op Intensive Care afdelingen. De vereniging is op velerlei gebied (bijvoorbeeld: beroepsbelangen, financiering van IC afdelingen, capaciteitsproblemen) het aanspreekpunt voor overheden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De NVIC is geaffilieerd met de Europese IC vereniging ESICM (European Society of Intensive Care Medicine).

Verder onderhoudt zij goede banden met haar zustervereniging op verpleegkundig gebied, de V&VN-IC. Er wordt op diverse terreinen samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsvisitaties.

Klik hier voor de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de NVIC.
Klik hier voor de handleiding financiële, secretariële en postale regelingen van de NVIC