28 juli 2021

Nieuwsbericht - fallback

Nieuws

Oproep voor deelname aan de ANDROMEDA-SHOCK 2 studie

Oproep voor deelname aan de ANDROMEDA-SHOCK 2 studie

De ANDROMEDA-SHOCK 2 is een wereldwijde gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van het gebruik van capillary refill time (CRT) tijdens de vroege behandeling van patiënten met een septische shock. 

Deze studie is een vervolg op de ANDROMEDA-SHOCK studie welke in 2019 gepubliceerd is in JAMA. In de huidige studieopzet wordt gebruik gemaakt van o.a. Pulse Pressure, Diastolishe Bloeddruk en CRT om de hemodynamische behandeling van de patiënt gedurende de eerste 6 uur van de opname op de IC te sturen. Het eindpunt van de studie is een composiet hiërarchisch eindpunt van: mortaliteit (dag 28), duur van support (vasoactieve medicatie, beademing, nierfunctie vervangende therapie) en duur van ziekenhuisopname. 

Een belangrijk element voor deelname aan de studie is dat patiënten gerandomiseerd moeten worden in de eerste 4 uur na het stellen van de diagnose septische shock (infectie, lactaat > 2.0 mmol/L, persisterende hypotensie na een initiële vloeistofresuscitatie waarvoor toediening van noradrenaline noodzakelijk is). Daarnaast moet er toegang zijn tot echocardiografie om in sommige gevallen cardiale dysfunctie te diagnosticeren en te behandelen waar noodzakelijk. 

De studie gaat rond de 1.500 patiënten rekruteren en zal naar verwachting ongeveer 2 jaar duren. De verwachting is om van de deelnemende centra tenminste 1 patiënt per maand te includeren. Inmiddels hebben meer dan 75 centra toegezegd deel te nemen aan de studie. Er zijn ook een aantal sub-studies opgenomen en centra welke interesse hebben kunnen een voorstel hiertoe indienen. 

Naar verwachting gaat de studie starten in het voorjaar van 2022. Centra geïnteresseerd in deelname kunnen contact opnemen met prof. dr. Jan Bakker via jan.bakker@erasmusmc.nl.

Bekijk ook

Uitkomstgerichte zorg

Landelijke conferentie: Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging

Ondersteuning naasten

Ondersteuning van naasten op de IC in een crisissituatie