Opleiding, (her)registratie en nascholing Intensive Care geneeskunde

De opleiding tot intensivist
In september 1997 ontvingen de eerste medisch specialisten na een tweejarige opleiding hun officiële aantekening in het aandachtsgebied intensive care. Daarvoor waren ruim 400 medisch specialisten retrograad erkend in het aandachtsgebied intensive care geneeskunde.

De opleiding tot intensivist duurt twee jaar. De registratie in het aandachtsgebied wordt uitgevoerd door de verschillende wetenschappelijke verenigingen. De wetenschappelijke verenigingen laten zich hierbij adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Bij deze commissie dient het opleidingsschema (door de fellow en de opleider) ter goedkeuring te worden aangeboden.

(Her)registratie aandachtsgebied intensive care geneeskunde
Intensive care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied (aantekening) op een erkend medisch specialisme (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie). Iedere 5 jaar dient herregistratie in het aandachtsgebied Intensive Care plaats te vinden. Registratie en herregistratie vallen onder de verantwoordelijkheid van het basisspecialisme.

Voor vragen over uw (her) registratie kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw basisspecialismen, of met het GIC secretariaat.

Nascholing intensive care geneeskunde
Nascholing op het gebied Intensive Care geneeskunde wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van de NVIC. De punten worden uniform toegekend voor alle intensivisten, ongeacht het basisspecialisme. Via het secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging worden de geaccrediteerde (buitenlandse) nascholingen voor alle hierboven genoemde basisspecialismen toegevoegd aan GAIA en kunnen alle intensivisten de gevolgde nascholing aan hun GAIA-dossier toevoegen.

De IC nascholingen zijn zichtbaar in de congresagenda van uw basisspecialisme.

Mist u (buitenlandse) IC-nascholingen in de congresagenda van uw basisspecialisme, of heeft u vragen over IC-nascholing en/of het toegekende aantal IC-punten, neemt u dan contact op het met secretariaat van uw basisspecialisme.

NVIC Academy
De NVIC heeft in juli 2017 de NVIC Academy opgericht. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de GIC, de opleiding, onderwijs, examens en registratie.
Ga nu naar NVIC-Academy.nl

GIC-secretariaat
Dorenda van Waterschoot, tel. 030 – 899 06 66, e-mail: gic@internisten.nl
Correspondentieadres: Secretariaat GIC, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht