Opleiding IC, (her)registratie en nascholing Intensive Care geneeskunde

De opleiding tot intensivist
In september 1997 ontvingen de eerste medisch specialisten na een tweejarige opleiding hun officiële aantekening in het aandachtsgebied intensive care. Daarvoor waren ruim 400 medisch specialisten retrograad erkend in het aandachtsgebied intensive care geneeskunde. De registratie in het aandachtsgebied wordt uitgevoerd door de verschillende wetenschappelijke verenigingen. De wetenschappelijke verenigingen laten zich hierbij adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Bij deze commissie dient het opleidingsschema (door de fellow en de opleider) ter goedkeuring te worden aangeboden. In de GIC zijn op dit moment de volgende verenigingen vertegenwoordigd:

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (3 leden)
Nederlandse Internisten Vereniging (2 leden)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2 leden)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (2 leden)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (1 lid)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (1 lid)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (1 lid)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (1 lid)

Momenteel kunnen internisten, anesthesiologen, chirurgen, cardiologen, longartsen en neurologen de opleiding in het aandachtsgebied volgen. Voor alle opleidingen geldt een totale opleidingsduur van 24 maanden waarin tenminste ervaring opgedaan moet worden in de Interne, Chirurgische, Cardio-chirurgische en Neurologische/Neurochirurgische Intensive Care geneeskunde. Een stage kinder intensive care is niet verplicht maar kan wel eventueel facultatief, afhankelijk van de opleiding, worden gedaan. De duur van de verschillende stages is 4-6 maanden. De opleiding in het aandachtsgebied dient binnen 2 jaar na registratie tot specialist aan te vangen en mag in principe niet meer dan 4 maanden worden onderbroken. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de het secretariaat van de GIC.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot intensivist in het IC opleidingsdocument.

In het buitenland opgeleide intensivisten
In Nederland is intensive care geneeskunde geen medisch specialisme maar een aandachtsgebied (aantekening) van diverse specialismen. Als u uw in het buitenland genoten IC-opleiding in Nederland wilt laten erkennen, kunt u een beoordelingsformulier aanvragen bij het secretariaat van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De beoordeling geschiedt door de GIC. De adresgegevens vindt u hieronder. Beoordeeld wordt dan of de in het buitenland genoten IC-opleiding voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen.

(Her)registratie aandachtsgebied intensive care geneeskunde
Intensive care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied (aantekening) op een erkend medisch specialisme (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten en neurologie). Iedere 5 jaar dient herregistratie in het aandachtsgebied Intensive Care plaats te vinden. Registratie en herregistratie vallen onder de verantwoordelijkheid van het basisspecialisme.
Voor vragen over uw (her) registratie kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw basisspecialismen, of met het GIC secretariaat.

Nascholing intensive care geneeskunde
Nascholing op het gebied Intensive Care geneeskunde wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van de NVIC. De punten worden uniform toegekend voor alle intensivisten, ongeacht het basisspecialisme. Via het secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging worden de geaccrediteerde (buitenlandse) nascholingen voor alle hierboven genoemde basisspecialismen toegevoegd aan GAIA en kunnen alle intensivsiten de gevolgde nascholing aan hun GAIA-dossier toevoegen.

De IC nascholingen zijn zichtbaar in de congresagenda van uw basisspecialisme.

Mist u (buitenlandse) IC-nascholingen in de congresagenda van uw basisspecialisme, of heeft u vragen over IC-nascholing en/of het toegekende aantal IC-punten, neemt u dan contact op het met secretariaat van uw basisspecialisme.

GIC-secretariaat
Rita Huissen, tel. 030 – 28 23 778 (ma. t/m do.), e-mail: huissen@niv.knmg.nl
Correspondentieadres: Secretariaat GIC, Postbus 20066, 3502 LB Utrecht