NVIC toegetreden tot Federatie Medisch Specialisten (FMS)

vrijdag 22 maart 2019

NVIC toegetreden tot Federatie Medisch Specialisten (FMS)

De Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten heeft gisterenavond ingestemd met het toetreden van de NVIC tot de Federatie. Hiervoor is nog een statutenwijziging nodig waarover in de volgende vergadering van de Federatie wordt gestemd. Het lidmaatschap van de NVIC gaat daarna in per 1 juli 2019. Dit biedt ons de gelegenheid in de komende jaren in gezamenlijkheid te blijven werken aan de juiste zorg voor de IC patiënt.