Non-COVID zorg in ziekenhuizen - commentaar gevraagd

donderdag 1 oktober 2020

Non-COVID zorg in ziekenhuizen - commentaar gevraagd

Op verzoek van het Expertiseteam Infectiepreventie leggen wij u bijgaande concept leidraad voor. 

Uw commentaar kunt u tot en met 6 oktober sturen naar kwaliteit@nvic.nl