Muziek bij het perioperatief proces - Knelpunteninventarisatie

dinsdag 14 juli 2020

Muziek bij het perioperatief proces - Knelpunteninventarisatie

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijnmodules Muziek tijdens het peri-operatief proces.

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor alle patiënten die een operatie ondergaan door middel van het ontwikkelen van drie nieuwe modules voor de richtlijn Perioperatief proces, namelijk: Muziek preoperatief; Muziek peroperatief; Muziek postoperatief. De doelgroep van deze richtlijn betreft volwassenen die geopereerd worden onder algehele en regionale anesthesie.

Bijgevoegd vindt u het conceptraamwerk voor de richtlijn, met daarin achtergrondinformatie en de concept uitgangsvragen voor de richtlijn.

Graag ontvangen wij uw reactie op de volgende vragen:

  1. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
  2. Zijn er specifieke aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn die u de werkgroep mee wilt geven?

U kunt reageren tot en met 31 juli 2020 via kwaliteit@nvic.nl