Kwaliteitsvisitatie

Multidiciplinaire Kwaliteitsvisitaties Intensive Care
Een visitatie is een intercollegiale doorlichting, door medisch specialisten en (hoofd-) IC-verpleegkudigen, van de organisatie van het zorgverleningsproces op een Intensive Care. Daartoe voert een aantal getrainde beroepsgenoten een onderzoek uit bij de intensive care (IC) die de visitatie heeft aangevraagd. Zowel verpleegkundig als medisch wordt beoordeeld of de zorg optimaal is en de borging kwaliteit gegarandeerd is. Voorts wordt gekeken aan de hand van een vragenlijst en interviews met alle verantwoordelijke leidinggevenden in het ziekenhuis of de betreffende praktijk volgens de geldende normen is georganiseerd.

Bianca van Wetten (aanspreekpunt commissie) is bereikbaar via mail nkic@nvic.nl.

 Commissieleden: