Knelpunteninventarisatie richtlijn ARDS

dinsdag 22 september 2020

Knelpunteninventarisatie richtlijn ARDS

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Het doel van de richtlijn is het voorkomen van ARDS door beademing (aantal beademde patiënten met ARDS) en het optimaliseren van de behandeling van ARDS (terugdringen mortaliteit, morbiditeit en nadelige lange termijn gevolgen).

Graag ontvangen wij uw input voor de schriftelijke knelpunteninventarisatie voor deze richtlijn. 

De volgende drie vragen worden gesteld:

  1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom ARDS die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk (zie tabblad 2 van de bijlage)?
  2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
  3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?

U kunt uw input tot en met 20 oktober 2020 middels het bijgaande formulier (tabblad 1 van de bijlage) insturen naar kwaliteit@nvic.nl