Knelpunteninventarisatie: Behandeling Kwetsbare Ouderen bij Chirurgie

maandag 12 juli 2021

Knelpunteninventarisatie: Behandeling Kwetsbare Ouderen bij Chirurgie

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Herziening en uitbreiding richtlijn Behandeling Kwetsbare Ouderen bij Chirurgie. Wij nodigen u uit om input te leveren voor de schriftelijke knelpunteninventarisatie voor deze richtlijn.

Bij bijgaand concept raamwerk worden de volgende drie vragen gesteld:
1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom Behandeling Kwetsbare Ouderen bij Chirurgie die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
2. Zijn er concept (sub)modules opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
3. Welke concept (sub)modules hebben voor u de hoogste prioriteit?

U kunt uw antwoord uiterlijk 28 augustus insturen via kwaliteit@nvic.nl