Knelpunteninventarisatie: Astma-aanval

woensdag 30 juni 2021

Knelpunteninventarisatie: Astma-aanval

Binnenkort wordt, op initiatief van de NVALT, gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Astma-aanval. 

Bijgaand treft u de concept knelpuntenlijst aan. 

  1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom astma-aanval die nu nog niet geadresseerd worden in de conceptlijst met knelpunten?
  2. Zijn er knelpunten opgenomen in de huidige conceptlijst waar u zich niet in kan vinden?
  3. Welke 3 concept knelpunten hebben voor u de hoogste prioriteit?
  4. Zijn er specifieke aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn die u de werkgroep mee wilt geven?

Uw antwoord op bovenstaande vragen kunt u tot en met 2 augustus sturen naar kwaliteit@nvic.nl