Knelpunteninventarisatie: Anesthesie tijdens Zwangerschap

dinsdag 18 mei 2021

Knelpunteninventarisatie: Anesthesie tijdens Zwangerschap

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn “Anesthesie tijdens de zwangerschap”.

Het doel van de richtlijn is het beschrijven van adequate zorg voor zwangere vrouwen die een operatieve ingreep moeten ondergaan.

Wij vragen u commentaar te geven op het bijgaande concept raamwerk. De volgende vragen worden gesteld:

  • Zijn er wat u betreft knelpunten rondom anesthesie tijdens de zwangerschap die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
  • Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
  • Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?

Uw reactie kunt u tot en met 6 juni 2021 sturen naar kwaliteit@nvic.nl