Knelpunten: PADIS

dinsdag 17 augustus 2021

Knelpunten: PADIS

Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling van de Nederlandse PADIS richtlijn, modules Delirium, (Im-)mobilisatie en verstoorde slaap. Het doel van de richtlijn is de samenhang tussen pijnstilling en sedatie op de IC (zoals zal worden beschreven in modules van de PSA-richtlijn) enerzijds en delirium, verstoorde slaap en (im-)mobilisatie anderzijds, modulair te beschrijven. Daarbij zullen de voor de Nederlandse situatie relevante onderdelen uit de internationale richtlijn PADIS worden geadapteerd. De nieuwe modules Delirium, (Im-)mobilisatie en verstoorde Slaap (DIS) zullen samen met de modules pijnstilling en sedatie uit de richtlijn PSA op de IC de Nederlandse variant van de richtlijn PADIS vormen.

Wij nodigen u uit om input te leveren voor de schriftelijke knelpuntenanalyse voor deze richtlijn. Het concept raamwerk treft u bijgaand aan. 

1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom Delirium, (Im-)mobilisatie en verstoorde slaap die nog niet geadresseerd worden in het concept raamwerk?
2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?

Uw input kunt u uiterlijk 24 september sturen naar kwaliteit@nvic.nl