Knelpunten: Nierfunctie-vervangende therapie

dinsdag 11 januari 2022

Knelpunten: Nierfunctie-vervangende therapie

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Nierfunctie-vervangende therapie bij kritisch zieke IC-patiënten. 

Het doel van de richtlijn is om antwoord te geven op de vraag wanneer het meest optimale moment is om bij kritisch zieke patiënten met acuut nierfalen op de Intensive Care te starten met nierfunctie vervangende therapie en welke dosering dient te worden voorgeschreven.

Wij nodigen u uit om input te leveren voor de schriftelijke knelpuntenanalyse voor deze richtlijn.

De volgende drie vragen worden gesteld:

  1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom nierfunctie-vervangende therapie bij kritisch zieke IC-patiënten die nog niet geadresseerd worden in het conceptraamwerk?
  2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het conceptraamwerk waar u zich niet in kan vinden?
  3. Heeft u nog andere suggesties ten aanzien van de richtlijn?

Het conceptraamwerk treft u bijgaand aan. U kunt antwoorden op de gestelde vragen via het bijgevoegde excelformulier, dat wij graag uiterlijk 6 februari retour ontvangen via kwaliteit@nvic.nl