Kandidaten gezocht: Samen Beslissen

vrijdag 11 oktober 2019

Kandidaten gezocht: Samen Beslissen

Voor de nieuwe werkgroep Samen Beslissen, die in opdracht van het bestuur van de Federatie opvolging zal geven aan de aanbevelingen uit de visie samen beslissen, worden kandidaten gevraagd. Deze oproep is bij de Raad Kwaliteit uitgezet, maar het is van belang in de werkgroep ook leden te hebben met specifieke expertise op gebied van de andere Raden.

De Taakopdracht van deze nieuwe werkgroep is als bijlage toegevoegd. Het visiedocument vindt u hier.

Als u interesse heeft om deel te nemen in deze werkgroep, kunt u dit aangeven bij het secretariaat