Internist-intensivist 1.0 fte

Functieomschrijving: 

Internist-Intensivist

28 januari 2021

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina (hierna: MSB Catharina) is een coöperatie van ruim 160 Medisch Specialisten te Eindhoven. Het MSB Catharina levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.

De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL van het MSB Catharina zoekt, wegens pensionering van een collega, een gedreven professional voor de vacature van:

Internist-Intensivist

De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL

De aan te stellen internist-intensivist zal deel uitmaken van de Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL, die bestaat uit 19 internisten en 9 MDL artsen, werkzaam in diverse aandachtsgebieden. De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid voor zowel de Interne Geneeskunde als de MDL. Beide opleidingen vinden plaats in ROZON-verband. Meer informatie over de vakgroep vindt u op de website van het Catharina Ziekenhuis.

Afdeling Intensive Care

De afdeling Intensive Care beschikt over 18 beademde IC bedden en 8 niet-beademde IC-bedden. De zorg is gedifferentieerd in Intensive Care, High Care, PACU, Medium Care en beademingsbedden op de CCU. Er worden jaarlijks meer dan 3000 patiënten behandeld. Op de afdeling zijn veertien intensivisten werkzaam, waarvan vijf internist-intensivisten. De zorg wordt verleend in zeer goede samenwerking met anesthesioloog-intensivisten en een cardioloog-intensivist. Naast algemene, hoogwaardige IC-zorg bestaat er speciale aandacht voor postoperatieve onco-chirurgische en cardiovasculaire IC-zorg, waaronder ECMO.
Tevens zijn de intensivisten werkzaam op de Intensive Care in het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Het Catharina Ziekenhuis

Werken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat.
In het Catharina Ziekenhuis werken ruim 3.600 gedreven professionals met één doel: elke dag de beste zorg -direct of indirect- bieden aan onze patiënten.

Functie-inhoud

* Het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg op de afdeling Intensive Care;
* Een actieve bijdrage leveren aan opleiding van A(N)IOS, coassistenten, gespecialiseerd ondersteunend personeel en verpleegkundigen;
* Betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid van de afdeling en het ziekenhuis.

Functie-eisen

* Een (binnenkort) afgeronde opleiding en registratie als Internist-Intensivist;
* Gedreven en verbindend, werken in teamverband gericht op het verlenen van optimale zorg in een multidisciplinaire context;
* Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
* Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling;
* Aantoonbare managementvaardigheden of interesse om zich hier verder in te bekwamen.

Ons aanbod

Opname in de vakgroep Interne Geneeskunde/MDL vindt plaats op basis van een lidmaatschap van het MSB Catharina. De adviezen van het MSB Catharina zijn van toepassing op de gevraagde goodwill.

Informatie
Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Dr. P.J.E.J van de Berg, Drs. H.G. Kreeftenberg, Drs. F. Intven, Drs. M.J.A Kamps (internist-intensivisten) of Dr. P. Friederich (voorzitter Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL), bereikbaar via 040-239 9111.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het MSB Catharina via 040-239 8518.

Sollicitatie procedure
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 1 maart 2021. Uw brief voorzien van een recent curriculum vitae kunt u richten aan het Bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, p/a secretariaat MSB Catharina, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven of digitaal versturen aan msbhrm@catharinaziekenhuis.nl.

Bij de sollicitatieprocedure is de vacaturecommissie van de medische staf betrokken. Een Verklaring Omtrent Gedrag en mogelijk ook een aanstellingskeuring en een (e-)assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Ingang vacature: 
maandag 8 februari 2021
Aantal FTE: 
1.00
Aanstelling: 
Vast
Uiterlijk reageren op vacature: 
zondag 28 februari 2021
IC/Ziekenhuis: 
Catharina Ziekenhuis
Functie: 
Internist-intensivist