Input gevraagd: Kennisagenda Ouderen

maandag 1 november 2021

Input gevraagd: Kennisagenda Ouderen

Recent is het project Kennisagenda Ouderen in het Ziekenhuis gestart om te inventariseren waar in de klinische geriatrie een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing bestaat (kennishiaten). Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.


Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de klinische geriatrie en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.
De ontwikkeling van een kennisagenda bestaat uit verschillende stappen, waarvan de eerste stap de inventarisatie van de kennishiaten is.

Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn (afkomstig uit een kennisagenda van een andere wetenschappelijke vereniging):
• Wat is het effect van behandeling met statines bij oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA of doorgemaakt herseninfarct op het voorkomen van recidieven en op de kwaliteit van leven?
• Wat is de diagnostische waarde van HbA1c bij patiënten met een klinische verdenking van diabetes?
• Wat is de optimale wondbedekker van een chirurgische wond?

U kunt uw geformuleerde kennishiaten op het bijgevoegde invulformulier noteren en vóór 15 december 2021 mailen aan kwaliteit@nvic.nl