Input gevraagd 'Houtkoolschets acute zorg'

donderdag 22 oktober 2020

Input gevraagd 'Houtkoolschets acute zorg'

VWS heeft een houtskoolschets acute zorg opgesteld. Deze houtskoolschets tracht een perspectief te bieden op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap en draagt daarvoor concrete bouwstenen aan. Het is bedoeld als een stip op de (niet al te verre) horizon en als een richtinggevend discussiedocument. 

De volgende stap is het uitwerken van de vraagstukken, data verzamelen en uitzoeken wat dit betekent voor de andere onderdelen van het zorglandschap. VWS roept op om hieraan bij te dragen. Belangstellenden worden dan ook uitgenodigd op de houtskoolschets te reageren. 

Nu heeft het ministerie signalen ontvangen van partijen in de acute zorg dat ze in verband met de werkzaamheden voor COVID-19, meer tijd nodig hebben voor hun reactie. VWS vindt het belangrijk dat de uiteindelijke inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap kan rekenen op draagvlak bij de partijen die bij de acute zorg betrokken zijn. De minister heeft daarom besloten de reactietermijn te verlengen tot 1 januari 2021. Na 1 januari zal VWS, zoals al eerder toegezegd, alle reacties samenvatten, bundelen en aanbieden aan de Tweede Kamer.

Vanuit de NVIC zullen we een reactie geven. Hiervoor ontvangen wij graag uw commentaar zowel wat u positief ervaart als de verbeterpunten die u ziet vóór 20 december via het secretariaat