Herseninfarct & hersenbloeding: 2 modules voor commentaar

maandag 30 november 2020

Herseninfarct & hersenbloeding: 2 modules voor commentaar

Er is een kerngroep ingesteld met leden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Uit de inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen bleek dat er een noodzaak was voor revisie van de module over intraveneuze trombolyse. De eerste submodule heeft betrekking op behandeling binnen 4,5 uur na het ontstaan van de verschijnselen. Deze submodule heeft een kleine tekstuele update ondergaan. De tweede submodule heeft betrekking op behandeling later dan 4,5 uur na het ontstaan van de verschijnselen. Dit betreft een nieuwe submodule. Deze modules zullen de oude module getiteld ‘Trombolyse met alteplase bij herseninfarct’ uit de richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding uit 2017 vervangen.

Daarnaast werd een nieuwe module Organisatie van zorg, informatievoorziening en informatieoverdracht ontwikkeld.

Graag ontvangen wij u eventuele commentaar op beide modules. U kunt dit indienen door het bijgevoegde commentaarformulier uiterlijk 31 december 2020 te sturen naar kwaliteit@nvic.nl