Fellows in opleiding tot intensivist in het UMC Groningen

Vacaturenummer: 
UMCG
Functieomschrijving: 

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt in de binnenstad van Groningen en heeft meer dan 12.500 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. 'Bouwen aan de toekomst van gezondheid' is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt.De Intensive Care voor Volwassenen (ICV) heeft sinds de coronapandemie een flexibel aantal IC bedden verdeeld over 3 tot 5 locaties; verwacht wordt dat we met de realisatie van de nieuwbouw in 2023 3 IC-units in gebruik kunnen hebben met in totaal maximaal 54 bedden.
De ICV is een expertisecentrum op het gebied van peri-operatieve zorg van thoraxchirurgische, neurochirurgische, chirurgische, trauma- en orgaantransplantatiepatiënten. Daarnaast fungeert het als verwijscentrum voor IC-patiënten met multi-orgaanfalen, beademingsproblematiek en ernstige infectie- en immuunziekten. Per jaar worden rond de 3000 patiënten behandeld.
De ICV is betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten vanuit de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en bij wetenschappelijk onderzoek betreffende ontsteking, infectie, hemodynamiek, metabolisme en beademing.

Functiebeschrijving
De opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care duurt in principe twee jaar. De precieze duur en invulling van het opleidingsschema hangt af van de vooropleiding en wordt in overleg met de GIC vastgesteld.
De opleiding heeft primair tot doel:
- je kennis en vaardigheden op het gebied van Intensive Care aan te leren, zodanig dat je aan het einde van de opleiding door de wetenschappelijke vereniging van jouw specialisme geregistreerd kunt worden in het aandachtsgebied Intensive Care Geneeskunde.
- je vertrouwd te maken met aspecten van leidinggeven aan een medisch-verpleegkundig team op een IC.
- aandacht aan jouw wetenschappelijke vorming te besteden.

Je neemt deel aan de onderwijscarrousel van de IC en aan het door de GIC landelijk georganiseerde onderwijsprogramma. Vaardigheidstraining (technische en communicatieve vaardigheden) is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. In het Skillscenter van het UMCG worden vaardigheden aangeleerd c.q. geoptimaliseerd zoals luchtwegmanagement (waaronder cricothyreodectomie/tracheotomie), ALS (Advanced Life Support), echo(cardio)grafie (FATE basis = vereiste; FATE advanced = optie) en samenwerken in een IC-team.

Wat vragen wij
Je bent in opleiding tot anesthesioloog, internist, cardioloog, neuroloog, chirurg of longarts of geregistreerd in één van deze specialismen.

Je bent een betrokken en empathisch arts met een adequaat zelfinzicht en een rolmodel voor de A(N)IOS, coassistenten en verpleegkundigen. Je zet je, naast de klinische zorg, in voor de afdeling.

Het UMCG voert een preventief hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat je voldoende bescherming tegen hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat je kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij
Een arbeidsovereenkomst als fellow IC, voor de duur van de opleiding. Het salaris bedraagt maximaal € 7.371,- bruto per maand (schaal MS) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De areAanstelling vindt plaats als fellow IC voor de duur van de opleiding. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met een van de leden van ons opleidersteam:
dr. Charlotte van den Berg, telefoonnummer (050) 361 23 27 (secretariaat)
drs. Marjon Dijkema, telefoonnummer (050) 361 23 27 (secretariaat)
drs. Geert Koster, telefoonnummer (050) 361 23 27 (secretariaat)

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 9 mei 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 31 mei 2021.
Richt je sollicitatiebrief samen met je cv aan mw. J. Wolterman-Hovenga, j.wolterman@umcg.nl.

Ingang vacature: 
donderdag 1 juli 2021
Uiterlijk reageren op vacature: 
zondag 9 mei 2021
IC/Ziekenhuis: 
UMC Groningen
Functie: 
Fellow IC