Dual membership ESICM

maandag 16 december 2013

Dual membership ESICM

In de afgelopen jaren is meerdere malen tijdens de ALV door het bestuur van de NVIC aangegeven dat het belangrijk is om onze stem als intensivisten binnen Europa te laten horen. Alleen op deze wijze kunnen we mee bepalen hoe ons vakgebied zich in brede zin zal ontwikkelen. Eisen en voorwaarden voor opleiding, registratie, herregistratie en kwaliteit binnen de geneeskundige vakgebieden zijn onderwerpen die binnen de EU steeds meer (dreigen te) worden gecentraliseerd.

 

De ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) is op Europees niveau voor allerlei gremia het aanspreekpunt in het domein van intensive care geneeskunde. Hoewel ESICM (nog) geen federatieve vereniging is, kunnen wij wel via het ESICM onze stem laten horen en betrokken worden bij belangrijke Europese ontwikkelingen. Daarbij geldt dat wij onze stem duidelijker kunnen laten horen naarmate het aantal leden uit Nederland groter is.

 

Met ingang van 9 december 2013 is de NVIC daarom een overeenkomst aangegaan met ESICM betreffende het zogenaamde "dual membership". Leden van de NVIC ontvangen hierdoor met ingang van 2014 korting op hun ESICM lidmaatschap. Deze korting bedraagt voor 2014 veertig Euro.  

 

Indien u wenst lid te zijn/worden van de European Society dient u zich, zoals elk jaar, opnieuw aan te melden via de website www.esicm.org. U kiest "dual membership" en selecteert de NVIC als nationale vereniging. De korting wordt vervolgens automatisch verrekend. Facturering geschiedt zoals altijd rechtstreeks door ESICM. 

 

Een klein aantal van u heeft zich reeds aangemeld en de contributie voldaan voor 2014. De korting is ook voor u van toepassing en zal door ESICM worden teruggestort. Mocht u, onverhoopt, niets vernemen, kunt u zich wenden tot de administratie van ESICM.