Draaiboek pandemie herzien

vrijdag 12 maart 2021

Draaiboek pandemie herzien

Beste collega’s,

Zoals aangegeven in ons laatste ledenoverleg heeft de taskforce het draaiboek pandemie op 3 punten aangepast. Het herziene draaiboek (deel 1 versie 2.1) is terug te vinden op de website onder handreikingen op de COVID pagina. Voor de volledigheid hieronder de wijzigingen:

Een bullit in tabel fase 3a is verwijderd: 'Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie en stabilisatie na succesvolle elektrotherapie voor initiële maligne aritmie'.

Om beter aan te sluiten bij het draaiboek triage op basis van niet-medische overwegingen is geëxpliciteerd dat in wanneer patiënten met elkaar vergeleken worden dit door een team en niet door een individuele intensivist moet worden gedaan.

Tot slot is de zin 'Individuele ziekenhuizen koppelen terug naar LNAZ/ROAZ wanneer zij wisselen binnen fase 3, zodat men landelijk overzicht heeft.' verwijderd.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Buter, secretaris