COVID-19 - bericht van de voorzitter (10)

woensdag 29 april 2020

COVID-19 - bericht van de voorzitter (10)

Beste collega’s,

In mijn laatste brief en een persoonlijk bericht op LinkedIn wordt onbedoeld de suggestie gewekt dat collega’s uit het Noorden niet solidair zouden zijn, waardoor de onevenredige spreiding van COVID-IC-patiënten in het land zou zijn ontstaan. Het is nooit de bedoeling geweest collega’s verkeerd weg te zetten. Ik vind juist dat we samen enorm veel zorg geleverd hebben. In telefoongesprekken met collega's en in een brief van collega’s wordt dit eens te meer bevestigd. Alle IC-afdelingen stonden klaar, bouwkundig en materieel is er opgeschaald, beschikbaar personeel van OK, CCU en verpleegafdelingen is geschoold en ingezet en overnames hebben plaatsgevonden.

Ondanks de rol van de NVIC in het LCPS, hadden we wel beter grip op de organisatie van de verdeling van zorg van IC-patiënten willen hebben. Wij gaan de komende tijd gebruiken om met alle betrokkenen dit te verbeteren, zodat we, zolang het nodig is, bovenregionaal de patiëntendruk kunnen spreiden.

Als laatste sprak ik in de vorige brief over een enquête die we willen uitzetten om op te halen wat er goed en minder goed ging en wat er eventueel nodig is bij een volgende opschaling. Het contact met collega’s uit Leeuwarden heeft ons duidelijk gemaakt dat het hier moet gaan om een zorgvuldig proces. We moeten ervoor waken, dat wat we jaren hebben opgebouwd, afbreken door de haast van de huidige situatie. Daarom gaan we eerst kennis ophalen door middel van de enquête. Daarna zullen we collega’s vragen om een commissie te vormen die ons kan adviseren over hoe we ons goed kunnen voorbereiden op de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Diederik Gommers
voorzitter NVIC