Conceptrichtlijn "Organisatie en werkwijze Intensive Care"

dinsdag 15 januari 2013

Conceptrichtlijn "Organisatie en werkwijze Intensive Care"

Nieuwsbrief

De conceptrichtlijn “Organisatie en werkwijze Intensive Care” is zojuist aangeboden aan het bestuur. Het bestuur biedt de conceptrichtlijn dan ook graag aan alle leden van de NVIC aan.

De conceptrichtlijn is vanaf hedenochtend 11 uur voor alle leden van de NVIC inzichtelijk op het besloten deel (via het menu richtlijnen -> conceptrichtlijnen) van de NVIC website. Hier vindt u ook de aanbiedingsbrief bestuur van de richtlijncommissie en de bijlagen bij de conceptrichtlijn.

De richtlijn is nu open voor becommentariëring. Wij willen u verzoeken uw commentaren en opmerkingen naar secretariaat@nvic.nl te mailen vóór 13 maart, zodat wij deze commentaren geaggregeerd naar de commissie kunnen sturen. Separaat hieraan zal het bestuur becommentariëring van de richtlijn verzoeken door de commissies Kwaliteit, Richtlijnontwikkeling en Producttypering van de NVIC. Laatst genoemde commissie zal tevens betrokken worden bij de nog volgende budget impact analyse.

Tijdens de intensivistendagen is er ruimte in het programma ingeruimd om van gedachte te wisselen over de richtlijn. Deze sessie onder auspiciën van de NVIC, NVA en NIV zal plaatsvinden op donderdag 14 februari 2013 van 15.45-17.30 uur en is vrij toegankelijk voor leden van deze verenigingen. De ALV van de NVIC zal dientengevolge eerst om 17.45 uur aanvangen. Uiteraard willen we u van harte uitnodigen om het gehele congres bij te wonen.
 
Het NVIC bestuur