Concept richtlijn ontwennen van de beademing ter becommentariering beschikbaar

maandag 16 april 2018

Concept richtlijn ontwennen van de beademing ter becommentariering beschikbaar

De concept richtlijn ontwennen van de beademing staat nu open voor inzage en becommentariering. Wij ontvangen uw reacties graag voor 28 mei a.s. via het secretariaat.