Concept richtlijn Ontwennen van de beademing ter becommentariëring beschikbaar

maandag 16 april 2018

Concept richtlijn Ontwennen van de beademing ter becommentariëring beschikbaar

De concept richtlijn ontwennen van de beademing staat nu open voor inzage en becommentariëring. Wij ontvangen uw reacties graag voor 28 mei a.s. via het secretariaat.