Concept richtlijn Acute traumatische wervelletsels – ter becommentariëring

donderdag 10 januari 2019

Concept richtlijn Acute traumatische wervelletsels – ter becommentariëring

In 2016 is de ontwikkeling van de richtlijn Acute traumatische wervelletsels op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Wij verzoeken u vriendelijk de richtlijn te beoordelen en uw commentaar in het commentarenformulier te noteren en uiterlijk dinsdag 5 februari aan het NVIC secretariaat terug te sturen. Het NVIC bestuur voegt de commentaren samen en zal namens de vereniging één document aan de werkgroep terug sturen.