Commissie Ethiek

De commissie Ethiek houdt zich bezig met de ethische en medico-legale kant van de Intensive Care geneeskunde en de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van opname beleid, reanimatie, triage bij volle IC en abstineren op de IC.

In het kader van richtlijnontwikkeling zullen richtlijnen waarvoor dat van belang is aan de Commissie Ethiek worden voorgelegd voor interne ethische toetsing. De commissie heeft in principe geen functie als besluit-adviserend orgaan in casuïstiek, al worden incidenteel leden van de commissie wel benaderd met specifieke ad hoc vragen.