Commissie Beroepsbelangen

De commissie beroepsbelangen (CBB) binnen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care behartigt de belangen van de intensivisten werkzaam in vrije vestiging en in dienstverband (perifeer en universitair) in Nederland. Belangrijke aandachtspunten voor de commissie zijn o.a. positionering van de intensivist, financiering (IC-producttypering), verminderen van de registratielast, duurzame inzetbaarheid, AMS, pensioenen en werkdruk. 

De CBB heeft een adviserende bevoegdheid en brengt haar adviezen ter kennis van het bestuur van de NVIC. De CBB werkt hierbij nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten (Raad Beroepsbelangen) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).