Commissie Accreditatie

De accreditatiecommissie van de NVIC zal uw aanvraag beoordelen nadat u deze heeft ingediend bij ABIC (Accreditatie Bureau Intensive Care) in het GAIA-systeem. Accreditatiepunten Intensive Care worden erkend door de Wetenschappelijke Verenigingen nadat de beoordeling door de NVIC (via ABIC) is afgerond. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben zich geconformeerd aan deze werkwijze.

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Uw aanvraag zien wij graag via ABIC tegemoet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot / accreditatie@internisten.nl