Commissie Accreditatie

De accreditatiecommissie van de NVIC zal uw aanvraag beoordelen nadat u deze heeft ingediend bij de NIV in het GAIA-systeem. Direct indienen van aanvragen via de NVIC is dan niet meer mogelijk. Accreditatiepunten IC worden toegekend door de Wetenschappelijke Verenigingen nadat de beoordeling door de NVIC (via de NIV) is afgerond. Onderstaande wetenschappelijke verenigingen hebben zich geconformeerd aan deze nieuwe werkwijze.

  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Uw aanvraag zien wij graag via de NIV tegemoet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot / waterschoot@internisten.nl