Commentaarfase: Zorg voor mensen met ALS

woensdag 16 december 2020

Commentaarfase: Zorg voor mensen met ALS

Hierbij ontvangt u ter becommentariëring de conceptrichtlijn ‘Zorg voor mensen met Amyotrofische laterale sclerose - ALS’.

Uw commentaar kunt u middels het bijgevoegde commentaarformulier tot en met 17 januari 2021 sturen naar kwaliteit@nvic.nl