Commentaarfase: Tromboseprofylaxe op de IC

donderdag 30 december 2021

Commentaarfase: Tromboseprofylaxe op de IC

Op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten is begin 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID-19. Deze richtlijn beschrijft de infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie en nazorg voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten. Deze richtlijn is deels gebaseerd op eerder gepubliceerde leidraden over COVID-19.

In het voorjaar van 2020 is de leidraad ‘COVID-19 coagulopathie’ ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Deze leidraad is geüpdatet en doorontwikkeld tot een richtlijnmodule 'Tromboseprofylaxe bij patiënten met COVID-19 op de IC'. Deze richtlijnmodule ligt nu voor ter commentaar. 

U kunt uw commentaar middels het bijgevoegd commentaarformulier tot en met 9 januari 2022 insturen naar kwaliteit@nvic.nl