Commentaarfase Sepsis fase 1

zondag 18 augustus 2019

Commentaarfase Sepsis fase 1

Eind 2017 is de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis fase 1 op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Uw eventuele commentaar ontvangen wij graag middels het bijgevoegde commentaarformulier uiterlijk 27 september via het NVIC secretariaat.