Commentaarfase: RL Chronische beademing

maandag 22 maart 2021

Commentaarfase: RL Chronische beademing

In 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn ‘chronische beademing’ gestart op initiatief van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de stuurgroep u de conceptrichtlijn Chronische Beademing voor ter becommentariëring. U kunt uw commentaar indienen door het invullen van het bijgevoegde commentaarformulier en dit uiterlijk 25 april in te sturen via kwaliteit@nvic.nl