Commentaarfase: RL Acuut Leverfalen

maandag 10 februari 2020

Commentaarfase: RL Acuut Leverfalen

In 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn acuut leverfalen op initiatief van Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) gestart. Inmiddels is de concept richtlijn gereed voor commentaar.

Bekijk de conceptrichtlijn hier