Commentaarfase: Richtlijn Uitvoering euthanasie

maandag 3 augustus 2020

Commentaarfase: Richtlijn Uitvoering euthanasie

De KNMG/KNMP legt hierbij de conceptrichtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding voor voor commentaar. 

De conceptrichtlijn bevat slechts in beperkte mate wijzigingen ten opzicht van de huidige richtlijn (2012). De gewijzigde passages vindt u in het document Belangrijkste wijzigingen Concept richtlijn. Graag vooral op deze punten uw aandacht richten. De verwijzingen naar paginanummeringen zijn niet correct, deze worden in de definitieve versie toegevoegd.

Uw commentaar kunt u middels het bijgevoegd commentaarformulier insturen naar kwaliteit@nvic.nl. De commentaarronde loopt tot 15 september 2020.