Commentaarfase: Richtlijn behandelingsovereenkomst

vrijdag 18 december 2020

Commentaarfase: Richtlijn behandelingsovereenkomst

De KNMG-richtlijn ‘Niet aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’uit 2005 is herzien. Bijgaand treft u de conceptversie aan. 

Eventuele opmerkingen kunt u uiterlijk 31-12-2020 indienen via kwaliteit@nvic.nl