Commentaarfase: Postmortem Diagnostiek

maandag 17 augustus 2020

Commentaarfase: Postmortem Diagnostiek

Begin 2018 is de ontwikkeling van het adviesrapport Postmortem diagnostiek op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) gestart. Inmiddels is het conceptrapport gereed voor commentaar.
Met veel genoegen legt de werkgroep u het conceptadviesrapport Postmortem diagnostiek voor ter becommentariëring. 

U kunt uw commentaar insturen naar kwaliteit@nvic.nl via het bijgevoegde commentaarfomulier. De deadline voor het insturen van commentaar is maandag 21 september.