Commentaarfase: Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden

maandag 1 maart 2021

Commentaarfase: Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden

In 2019 is de ontwikkeling van de conceptleidraad Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie gestart. Inmiddels is de conceptleidraad gereed voor commentaar.


Met veel genoegen legt de werkgroep u de concept Leidraad Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden voor ter becommentariëring. Voor de herziening van de bestaande leidraad heeft de werkgroep de keus gemaakt, om vanuit de acute cardiale ziektebeelden en bijbehorende behandelrichtlijnen de aanbevelingen te doen. Hiermee verbreedt de werkgroep de scope van de leidraad van enkel een beschrijving van de ruimtelijke en technische voorwaarden naar een volledige beschrijving van voorwaarden die de kwaliteit en veiligheid van zorg van een specifiek acuut cardiaal ziektebeeld bevorderen.

U kunt uw commentaar kenbaar maken door bijgaand commentaarformulier in te sturen naar kwaliteit@nvic.nl. De reactietermijn sluit 11 april 2021.